Oferta

Sintonia - Trening sluchowy metoda Johansena (JIAS)

TZA – Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji jest metodą pracy nad zachowaniami agresywnymi u dzieci i młodzieży, w taki sposób, żeby zachowania niepożądane/nieakceptowane społecznie zastąpić zachowaniami prospołecznymi. Podczas cyklicznych spotkań nabyte umiejętności społeczne są utrwalane w sytuacjach życia codziennego, a także aranżowanych w warunkach gabinetowych (scenki, wcielanie się w role).

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio