Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza logopedyczno - sensoryczna

Podczas spotkania diagnostycznego badany jest poziom umiejętności komunikacyjnych w kontekście sensomotorycznym. Na wizycie wykonywane są testy logopedyczne (badanie artykulacji, sprawności narządów mowy) oraz próby sensomotoryczne (obserwacja kliniczna, ocena układów sensorycznych). Diagnoza przeprowadzana jest przez dwóch terapeutów. Czas trwania spotkania to ok. 1,5h. W wyniku przeprowadzonych obserwacji rodzice/ opiekunowie otrzymują informacje dotyczące poziomu funkcjonowania artykulacyjnego i sensomotorycznego dziecka oraz wskazówki dotyczące pracy w domu. Jeśli to konieczne planowana jest terapia.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio