Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza INPP

Pełna diagnoza odruchów wg. INPP składa się z dwóch spotkań. Na pierwszym wykonywane są testy badające odruchy wczesnodziecięce oraz posturalne. Sprawdzana jest także lateralizacja, funkcje i percepcja wzrokowa. Badanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem/opiekunem. Na kolejnym spotkaniu rodzice otrzymują pisemny raport z badania. Jest on szczegółowo omawiany. Podczas tego spotkania wprowadzany jest też pierwszy zestaw ćwiczeń terapeutycznych.

Sprawdzenie postępów i ocena odruchów następuje średnio, co ok. 8 tygodni. Podczas takich spotkań modyfikowany jest także zestaw ćwiczeń terapeutycznych.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio