Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza logopedyczna

Podczas spotkania diagnostycznego przeprowadzony jest dokładny wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz ocena poziomu rozwoju mowy pacjenta. Im młodsze dziecko, tym większą rolę odgrywa wnikliwy wywiad, dlatego też warto przed takim spotkaniem przypomnieć sobie konkretne etapy rozwoju mowy, poczynając od przebiegu ciąży i porodu, poprzez ocenę dziecka w dalszych etapach rozwoju. Kolejnymi krokami diagnostycznymi jest sprawdzenie artykulacji, ocena sprawności narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, rozumienia mowy oraz sprawdzenie ogólnej umiejętności posługiwania się językiem.

Diagnoza kończy się przekazaniem wniosków rodzicom oraz jeśli istnieją ku temu przesłanki włączeniem terapii.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio