Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza logopedyczno-psychopedagogiczna

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych, motorycznych, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Osoby te mają zatem trudności w sprostaniu wymaganiom programowym na danym etapie kształcenia.

Celem tych zajęć jest:

  • stymulowanie rozwoju dziecka
  • nauka zabawy
  • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej
  • rozwijanie motoryki małej i dużej
  • kształtowanie integracji percepcyjno - motorycznej
  • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi
  • wyrównywanie szans edukacyjnych (nauka rysowania, wycinania, naśladowania, czytania, pisania)

Po przeprowadzonym badaniu omawiane są wyniki testów i przekazywane wskazówki do pracy. Jeśli to konieczne planowana jest terapia.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio