Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju

Diagnoza w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera przeprowadzana jest przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog, psychiatra) i składa się z:

  • wnikliwego wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka (dotyczy życia prenatalnego i okołoporodowego, rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej)
  • obserwacji dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej (aranżowanie sytuacji diagnostycznych)
  • analizy materiału video (jeśli został dostarczony)
  • obserwacji zachowania dziecka w przedszkolu / szkole (jeśli będzie to konieczne)
  • wizyty u lekarza psychiatry
  • wizyty u lekarza neurologa
  • omówienia wniosków z obserwacji, zaplanowania najbliższej terapii, przekazania wskazówek do pracy w domu.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio