Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Diagnoza integracji sensorycznej

Pełna diagnoza integracji sensorycznej składa się z:

  • wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka
  • kwestionariuszy sensomotorycznych wypełnianych przez rodziców/opiekunów
  • obserwacji klinicznej dziecka
  • Południowo Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.

Na podstawie przeprowadzonych badań terapeuta wystawia pisemną diagnozę integracji sensorycznej.

Jeśli nie jest możliwe wykonanie pełnej diagnozy oferujemy przeprowadzenie obserwacji dziecka w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej. Wówczas na podstawie wywiadu z rodzicem/opiekunem oraz kierowanej zabawy z dzieckiem terapeuta ocenia funkcjonowanie układów sensomotorycznych pacjenta.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio