Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Trening słuchowy
(Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena - JIAS)

Trening słuchowy przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD).

Wskazaniami do terapii są:

 • słabe rozumienie i wykonywanie poleceń i przekazu słownego
  (w efekcie trudności w nauce, dysleksja)
 • konieczność powtarzania komunikatów
 • ograniczona zdolność lokalizacji dźwięku
 • rozpraszalność uwagi bodźcami słuchowymi
 • nadwrażliwość słuchowa
 • liczne błędy podczas pisania (zwłaszcza ze słuchu)
 • zaburzenia rozwoju mowy i artykulacji
 • nadpobudliwość ruchowa i nadwrażliwość emocjonalna
 • krótki okres zdolności utrzymania uwagi
 • częste epizody infekcji uszu, nosa i gardła

Przebieg procesu terapeutycznego:

Przed wprowadzeniem terapii terapeuta wykonuje badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej, w tym test dychotyczny, a także bada lateralizację dziecka. Na podstawie uzyskanych wyników i informacji zebranych w wywiadzie z pacjentem bądź jego rodzicem/opiekunem, pacjent otrzymuje specjalnie przygotowaną płytę terapeutyczną (filtrowana muzyka instrumentalna). Pacjent odsłuchuje płytę w domu, codziennie, przez około 10 minut. Postępy terapii kontrolowane są co 6-10 tygodni. Podczas spotkań konsultacyjnych terapeuta przeprowadza badanie słuchu i mowy i na podstawie uzyskanych danych pacjent otrzymuje nową płytę z programem terapeutycznym. Program terapii trwa średnio 10-14 miesięcy.

W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta i stopień jego współpracy z terapeutą nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej diagnozy, możliwe jest prowadzenie treningu słuchowego drogą standaryzowaną. Pacjent otrzymuje wówczas płyty standardowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że są one częściowo indywidualizowane w zakresie:

 • zastosowania lub wyłączenia wzmocnienia wybranego ucha
 • długości słuchania kolejnych płyt na poszczególnych etapach programu
 • doboru płyt (nie każdy pacjent słucha tych samych płyt w tej samej kolejności)
 • zastosowania filtrów na różnych częstotliwościach

Przesiewowy kwestionariusz wstępny dostępny na stronie: www.johansen-ias.pl

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio