Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Terapia logopedyczna

,,Mowa jest najwyższą funkcją psychiczną człowieka związaną nierozłącznie z jego rozwojem poznawczym i myśleniem” (Stecko, 2012). Nie istnieje obszar rozwoju człowieka, który chociaż pośrednio nie wiązałby się z rozwojem mowy. Rozwój motoryki dużej i małej, rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwój umiejętności zabawy i kontaktów społecznych oraz emocji wpływają i jednocześnie zależą od prawidłowego przebiegu rozwoju mowy (komunikacji). Bardzo ważne jest więc udzielenie fachowej pomocy logopedycznej w odpowiednim, jak najszybszym czasie.

Objawy mogące sugerować nieprawidłowy rozwój mowy dziecka:

  • problemy z jedzeniem i piciem (trudności z gryzieniem pokarmów lub jego brak, wygórowany odruch wymiotny, problemy z przełykaniem pokarmów stałych i płynnych, niechęć/nieumiejętność picia ze szklanki, nadmierne ślinienie się, zachłystywanie się)
  • obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego
  • oddychanie przez usta (w ciągu dnia, a także w nocy – chrapanie)
  • nieprawidłowa realizacja głosek lub ich brak
  • zaburzenia leksykalnej i gramatycznej strony języka
  • zaburzenia słuchu fonematycznego
  • zaburzenia mowy biernej (nieprawidłowe rozumienie poleceń)

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio