Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Konsultacja psychologiczno - pedagogiczna

Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci mających trudności w zakresie emocji, zachowania, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, obniżonego poczucia własnej wartości, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń żywieniowych. Składa się z dokładnego wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka, podczas którego omawia się główny problem, którego dotyczy spotkanie oraz analizuje się rozwój płodowo-okołoporodowy a także funkcjonowanie dziecka od urodzenia do chwili obecnej. W efekcie spotkania rodzic otrzymuje ustną informacje o potencjalnych przyczynach zgłaszanego problemu oraz wskazówki do pracy w domu. Jeśli to konieczne planowana jest terapia lub/i dalsze kroki diagnostyczne.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio