Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest procesem, który rozpoczyna się już w życiu płodowym. Polega na dojrzewaniu układów zmysłowych w taki sposób, aby ich prawidłowe działanie umożliwiało swobodny odbiór, interpretację i integrację napływających do układu nerwowego bodźców zmysłowych (słuchowych, wzrokowych, dotykowych, przedsionkowych, proprioceptywnych). W konsekwencji prawidłowa integracja sensoryczna gwarantuje komfortowy odbiór otaczającej człowieka rzeczywistości.

Objaw nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej:

  • nadwrażliwość układu dotykowego (niechęć do poznawania faktur sensorycznych, problemy z noszeniem niektórych typów ubrań, niechęć w stosunku do zabiegów higienicznych, tj. mycie zębów, czesanie włosów, obcinanie paznokci itp.)
  • zaburzenia poczucia schematu ciała i planowania ruchu (dziecko jest niezdarne; często się przewraca, potyka; nie potrafi podjąć aktywności ruchowej, zwłaszcza dotychczas nieznanej, nie czuje, że jest ubrudzone; ma wysoki próg odczuwania bólu; ma zaburzenia poczucia w przestrzeni, niesprawnie posługuje się narzędziami codziennego użytku itp.)
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia jedzenia (preferencja niektórych konsystencji pokarmu, niechęć do próbowania nowych potraw)
  • zaburzenia koordynacji i równowagi ruchowej (niepewność ruchowa)
  • nadpobudliwość i nadaktywność ruchowa
  • ograniczone kontakty rówieśnicze (zwłaszcza dotyczy to młodszych dzieci)
  • nieadekwatne reakcje emocjonalne (osłabione lub wygórowane)
  • nadwrażliwość słuchowa
  • wzmożone osłabienie i męczliwość mięśniowa

Jeśli u dziecka obserwuje się powyższe dysfunkcje wskazane jest przeprowadzenie konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej i wdrożenie terapii.

Terapia integracji sensorycznej polega na normalizacji wrażeń zmysłowych. Oparta jest o stymulację układu przedsionkowego (związanego z percepcją ruchu i grawitacji) i odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu (huśtawki, platformy, hamaki terapeutyczne itp.). Konwencja terapii oparta jest o zabawę, dlatego jest to atrakcyjna forma wsparcia, zwłaszcza dla młodszych dzieci.

Terapia integracji sensorycznej, ze względu na swoją specyfikę, dedykowana jest dla dzieci do 8 r.ż. Jeśli u starszego dziecka obserwuje się objawy sugerujące występowanie zaburzeń integracji sensorycznej wskazana jest konsultacja ze specjalistą i wdrożenie odpowiedniej formy wsparcia (np. integracja odruchów INPP, integracja bilateralna itp.)

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio