Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Trening umiejętności szkolnych (TUSz)

Dzieci, które rozpoczynają edukację szkolną muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami, jakie niesie ze sobą nowe środowisko.

Trening umiejętności szkolnych pokazuje jak pokonać bariery związane z:

  • rozumieniem poleceń
  • samodzielnym wykonywaniem poleceń kierowanych do całej grupy
  • zadawaniem pytań w celu uzyskania pomocy
  • komunikowaniem o skończonym zadaniu
  • pracą w ławce z podręcznikiem i przyborami szkolnymi
  • samodyscypliną
  • odnalezieniem się w grupie podczas lekcji jak i czasu wolnego (przerwa śródlekcyjna, świetlica, stołówka, szatnia, toaleta)

Zalety płynące z treningu umiejętności szkolnych:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w radzeniu sobie z codziennością życia szkolnego!

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio