Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Trening umiejętności społeczno-komunikacyjnych (TUS-TUK)

Otaczający dziecko świat bombarduje go dużą ilością bodźców sensorycznych. Dzieci z natury mają kłopot, żeby odnaleźć w nich harmonię. Na tym tle często pojawiają się trudności zarówno w zachowaniach społecznych jak i werbalnych. Aby ułatwić dziecku funkcjonowanie ważne jest, by dawać mu szanse wspierać umiejętności społeczne. Zatem głównymi założeniami proponowanych zajęć są nauka słuchania rozmówcy, inicjowania rozmowy i zadawania pytań, umiejętność odmawiania, dyskutowania, reagowania na krytykę jak i jej wyrażania. Zajęcia mają na celu budowanie kompetencji emocjonalnych, uczą radzenia sobie z uczuciami (rozróżnianie emocji, wyrażanie gniewu i podziwu).

Zalety płynące z treningu umiejętności społeczno-komunikacyjnych:

  • nabywanie poczucia bezpieczeństwa w relacjach społecznych
  • rozwijanie zachowań asertywnych
  • nabywanie świadomości własnych emocji
  • nauka konstruktywnego rozładowywania emocji
  • pokonywanie nieśmiałości w relacjach społecznych

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio