Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Wczesna diagnoza logopedyczna

Podczas spotkania diagnostycznego przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz wykonywane jest badanie pacjenta.

Na badanie składają się:

  • testy sprawdzające odruchy oralne (jeśli pacjent na nie pozwoli)
  • obserwacja ogólnego funkcjonowania dziecka (emocjonalnego, sensorycznego)

Po przeprowadzonym badaniu omawiane są wyniki testów i przekazywane wskazówki do pracy. Jeśli to konieczne planowana jest terapia.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2020

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio