Katarzyna Zubiel

Założyciel Centrum Psychologiczno-Logopedycznego SINTONIA. Psycholog, logopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej. Specjalizuje się w terapii i diagnozie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także ze specyficznymi zaburzeniami w nauce o podłożu neurorozwojowym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i upośledzeniem umysłowym, oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koordynacji ruchowej, wymagającymi specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. W swojej pracy łączy techniki sensomotoryczne i logopedyczne z elementami terapii behawioralnej. Posiada 3-stopniowe szkolenie w tym zakresie. Odbyła szkolenie z zakresu wykorzystania ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) w diagnostyce klinicznej.

Agata Ejchman-Albinowska

Lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra, mgr psychologii, seksuolog, psychoterapeuta. Pracuje w Oddziale Psychiatrii dziecięcej oraz gabinecie prywatnym.

Maria Zubiel

Doktor nauk medycznych, specjalista neurologii dziecięcej, epileptolog. Posiada wieloletnie, kliniczne doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czynnie uczestniczy w wielu kursach i konferencjach zawodowych, podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych. Autorka kilku prac z dziedziny neurologii dziecięcej.

Natalia Andrych

Terapeuta integracji sensorycznej, a także wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin. Pedagog wieku dziecięcego, nauczyciel – wychowawca w przedszkolu państwowym gdzie prowadzi także zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci przejawiających trudności w edukacji. Posiada certyfikat z wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2021

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio